Budowa domu

Droga dojazdowa do nieruchomości cz.2

by Noform
kw. , 18

CO WARTO WIEDZIEĆ O DROGACH DOJAZDOWYCH / CZ.2

Droga konieczna

Nie zawsze udaje się ustanowić służebność na drodze porozumienia między obiema stronami. W takim wypadku właścicielowi nieruchomości, która nie ma dostępu do drogi, pozostaje ustanowienie służebności drogi koniecznej na drodze postępowania sądowego. Droga konieczna ustanawiana jest za opłatą dla właściciela nieruchomości, przez którą droga będzie przebiegać. Wysokość tej opłaty ustalana jest na podstawie cen rynkowych, uwzględnia również straty poniesione w związku z ustanowieniem służebności.  Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej należy złożyć do właściwego ze względu na położenie działek sądu rejonowego.

Kiedy nie jest możliwe porozumienie z właścicielem działki, przez którą ma przebiegać droga dojazdowa można zwrócić się do  sądu o ustanowienie drogi koniecznej.

Udział w drodze

Z życia wzięte

„Mamy działkę, na której jest ustanowiona służebność przejazdu. Od niedawna jednak sąsiad, który przejeżdżał przez naszą działkę ma już drogę gminną z drugiej strony działki, ciągle jednak jeździ przez naszą. Czy w takim wypadku można jakoś zablokować tą  służebność?” Jacek S.

W przypadku, kiedy sąsiad uzyskał bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a więc służebność utraciła dla sąsiada wszelkie znaczenie, można zażądać od niego zniesienia służebności przejazdu (zgodnie z art. 295 kodeksu cywilnego). Służebność przejazdu dotyczy bowiem tylko sytuacji, kiedy działka nie ma innej możliwości zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Rozwiązaniem dostępu do drogi publicznej może być również wspólny zakup drogi dojazdowej wraz z właścicielami sąsiednich działek, którzy także będą z niej korzystać. W takim wypadku każdy ze współwłaścicieli ma prawo do całej drogi a jednocześnie nie ma prawa do żadnej wyodrębnionej części. Każdy z właścicieli może rozporządzać swoim udziałem, sprzedać lub oddać w użytkowanie, natomiast do rozporządzania całością potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli. Z czasem taka droga może zostać przejęta przez gminę, która zadba o jej utrzymanie i właściwy stan.

 

Przejęcie drogi przez gminę

Właściwie to większość dróg powinna mieć status drogi publicznej. Części nieruchomości zajęte przez drogi dojazdowe powinny być przejmowane przez gminy, do których zadań należy dbanie o infrastrukturę. Przejmowanie takiej drogi powinno odbyć się na podstawie umowy sprzedaży z jej dotychczasowym właścicielem lub w drodze wywłaszczenia, jeśli właściciel odmawia sprzedaży.

 

Szerokość drogi

Znaczenie ma także jakość drogi dojazdowej. Trzeba pamiętać, że po postawieniu domu będzie się nią jeździć nawet kilka razy dziennie, dlatego dojazd powinien być komfortowy. Istotna jest więc zarówno jakość nawierzchni jak i szerokość. Wąska droga będzie spełniać swoje zadanie przy małej gęstości zabudowy, jeśli jednak powstanie osiedle to droga o szerokości 4 m może nie wystarczyć, samochody się nie miną. Szeroka droga daje więcej możliwości, pozwoli w przyszłości na wybudowanie chodników i oświetlenia co zwiększy swobodę oraz bezpieczeństwo poruszania się po osiedlu. Dlatego drogi wewnętrzne powinny mieć minimum 8m szerokości. Zbyt wąska droga może również w przypadku działek rolnych skutecznie uniemożliwić przekształcenie ich w przyszłości na budowlane.

 

Kluczowa kwestia

Uregulowana prawnie sprawa dostępu do drogi to kluczowa kwestia, kiedy zamierza się szybko rozpocząć budowę. Koniecznie trzeba się dowiedzieć, kto jest właścicielem drogi, którą dojeżdża się do nieruchomości. Jeśli jest to droga publiczna to dobrze, w przypadku drogi prywatnej należy dowiedzieć czy korzystanie z niej jest zagwarantowane prawnie. Jeśli natomiast w ogóle nie ma drogi dojazdowej należy liczyć się z czasem i kosztami, które będą niezbędne do jej ustanowienia.

dzialkanadmorzem.pl

Wizualizacje wnętrz

Post a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie